Bezpečnostní zásady pro práci s permanentními magnety

V návaznosti na dotaz jedné čtenářky přinášíme seznam základních pravidel, která je potřeba mít na paměti, pokud se manipuluje s magnetickými prvky.

  • Magnety mají velkou sílu, především ty neodymové s velkou styčnou plochou. Magnety se dokážou vzájemně přitáhnout i přes velkou vzdálenost. Magnety se prodávají ve sloupcích, kdy každý z magnetů je oddělen plastovou destičkou z polypropylenu. Je třeba dávat pozor na prsty, kdy po odstranění destičky se magnety vzájemně přitáhnout a scvaknou. Takto velmi často dochází k poranění prstů a kůže.

 

  • Permanentní magnety jsou velmi křehké, protože jsou vyrobeny z prášků metodou tlakového lisování. Při vzájemném přitažení dojde vždy k prudkému a silnému nárazu. Díky těmto nárazům může dojít k rozlomení magnetů a ostré úlomky mohou odletět a způsobit poranění očí. Proto se doporučuje při zacházení s magnety používat ochranné pomůcky, jako jsou rukavice či brýle.
Neodymové magnety s polypropylenovými destičkami
  • K rozlomení magnetů může také dojít při teplotách vyšších než je 150 o

 

  • Magnety by měly být umístěny a skladovány odděleně od elektrických spotřebičů, počítačových monitorů, bankovních karet apod. Díky magnetickému poli může dojít k jejich nenávratnému poškození.

 

  • Magnety a jejich magnetické pole mohou také ovlivnit kalibrované měřící zařízení a přístroje. Může dojít trvalému poškození těchto citlivých měřícíh zařízení.

 

  • Osoby používající nejrůznější implementované přístroje v lidském těle, které podporují funkčnost lidských orgánů by se měly vyvarovat práce s magnety. Obzvláště těmi silnými. Neměly by se ani pracovním prostředí pohybovat v bezprostřední blízkosti magnetických systémů jako jsou břemenové šrotové magnety apod. Magnetické pole těchto systémů může totiž fatálně ovlivnit funkčnost těchto lidských implantátů.

Nebezpečí výbuchu

  • Je také nebezpečné manipulovat s magnety v prostředí, kde mohou a kde probíhají výbuchy (lomy apod.). Na magnetech může vzniknout elektrický výboj, který by mohl zapříčinit samotný výbuch.

Co naopak škodí magnetům?

  • Aby samotné permanentní magnety měly v čase konstantní vlastnosti, je třeba, aby nebyly vystaveny radioaktivnímu záření a byly skladovány na suchých místech Magnetům také škodí příliš vysoké teploty. Teplotní odolnost neodymových magnetů je 80 oC, odolnost feritových je 160 oC. Trvalé magnety mohou ztratit své magnetické vlastnosti také při kontaktu s některými agresivními chemikáliemi.