Ferit – permanentní magnet

Na trhu je k dispozici celá řada permanentních magnetů. Jedná se o tvrdé ferity nebo o permanentní magnety ze vzácných zemin na bázi SCO, Alnico či NdFeB.

Ferity Jsou nejlevnější a nejpoužívanější permanentní magnety, které se dají běžně koupit. Tyto magnety se vyrábí z prášku, který se vměstná do matrice požadovaného tvaru a stlačí se za pomocí protimatrice.

Základem prášku pro výrobu feritů je oxid železitý Fe2O3 a uhličitany barya BaCO3 či stroncia SrCO3. Uvedené materiály se mísí dohromady při vysokých teplotách, při kterých vzniká hexaferit. Pak výroba pokračuje lisováním (anizotropní magnety v magnetickém poli) do patřičných tvarů. Jakmile jsou magnety v požadovaném tvaru, tak teprve následuje jejich samotné namagnetování.

Permanentní feritové magnety se vyrábí jako anizotropní nebo izotropní magnety.

Anizotropní magnety

Obsahují magnetické vlastnosti pouze v jednom směru. Již při samotné výrobě je určen prioritní směr magnetování dle magnetického pole. Tento směr je stejný se směrem orientace magnetizace. Výhoda anizotropních magnetů je, že při stejném množství dosáhnout až dvojnásobného vyššího magnetického toku oproti izotropním magnetům.

Izotropní magnety

Obsahují ve všech směrech stejné magnetické vlastnosti. Jejich výroba probíhá lisováním, ovšem s absencí magnetického pole. Izotropní magnety nemají žádnou primární osu magnetizace, ale naopak mohou být dle potřeby namagnetovány v požadovaném směru.

Vlastnosti feritů

Feritové magnety jsou resistentní proti nejrůznějším chemikáliím, jako jsou ředidla či slabé kyseliny. Pokud feritové permanentní magnety dojdou do styku se silnými kyselinami (např. kyselina sírová), tak jejich odolnost závisí na teplotě a časové délce styku.

Obecně se dá říci, že feritové magnety jsou tvrdé, křehké a citlivé na nárazy. Protože jsou hodně tvrdé, tak musejí být tvarovány za pomoci diamantových nástrojů.

Pracovní teplota se pohybuje v rozpětí – 40 C až +250 C. Pokud jsou feritové magnety vystaveny dlouhodobě teplotám mimo toto rozpětí, tak dochází ke ztrátě jejich magnetických vlastností.