Jak silné magnetické pole vytváří magnetická rezonance?

Pomocí technologie magnetické rezonance lze zobrazovat stav vnitřních orgánů a dalších oblastí těla. Tyto zobrazení se získávají na základě velkého magnetického pole a vysokofrekvenčního elektromagnetického vlnění. Jak opravdu silné magnetické pole je vidět na následujícím videu.

V blízkosti magnetické rezonance nesmí být žádné feromagnetické materiály. Proto je nezbytně nutné, aby si pacienti sundali veškeré kovové předměty ze svého těla, jako jsou náušnice, piercing, hodinky atd.

Na videu je vidět jak silné magnetické pole rezonance vytváří a jakou silou přitahuje kovové feromagnetické materiály. Například je vidět přitahování kovové kancelářské židle.