Může dojít k přepólování magnetického pole země?

Samotná zeměkoule disponuje severním a jižním magnetickým polem. V minulosti došlo k přepólování severního a jižního pólu. Naposledy se tak stalo před 780 000 lety. Vědci a geofyzici, kteří zkoumají magnetické pole tvrdí, že na základě posledních výzkumů může dojít k dalšímu přepólování dříve, než se čekalo.

Evropská vesmírná agentura oznámila, že magnetické pole slábne desetkrát rychleji, než se dříve předpokládalo. Toto slábnutí může předznamenávat blížící se přepólování, které vědci předpokládají a které by mohlo nastat již za méně než 2000 let. Samotný severní magnetický pól se již začíná pohybovat směrem k Sibiři.

Vědci zatím úplně nepochopili proces samotného přepólovaní. Přirovnávají pole země k magnetickému dipólu. Střed země je tvořen jádrem z pevného železa, které je následně obaleno tekutým železem – součástí toho všeho je také elektrický vodič. Tekuté železo ve vnějším jádru je velmi nestabilní. Když je ohříváno, tak roste, když je naopak ochlazováno, tak klesá. Rotace země uvádí do pohybu také toto tekuté železo a díky kterému se vytváří magnetické pole mezi severním a jižním polem. Při každém narušení toku tekutého železa ve vnějším jádru země dochází ke změně směru rotace a to oslabuje pole země.

Magnetické pole země – obrázek http://cs.wikipedia.org

Aktuálně není známo co, způsobuje poruchy směru toku tekutého železa.  Není jednoduché předpovědět, jaké dopady může mít přepólování magnetického pole na život na naší planetě. Samotné pole mimo jiné vytváří základní ochranu před silným slunečním zářením. Zatím žádné fosilní nálezy nepotvrdily masové vymírání či zvýšený výskyt radiace během posledních přepólování. Každopádně geomagnetická změna by mohla narušit rozvody elektrických a komunikačních sítí

Zdroj