Základní požadavky na magnetické upínače

Pro každého uživatele magnetických upínačů existují jistá očekávání, která by měla být splněna. Mezi hlavní kritéria patří následující:

Vysoká upínací síla

Vysokou upínací sílu lze dosáhnout za pomocí co nejvyšší magnetické indukce. Upínací sílu ovlivňuje samotný typ magnetů, které upínač obsahuje. Např. neodymové magnety jsou silnější než feritové. Dalším aspektem, který příznivě ovlivňuje velikost upínací síly je co nejnižší pólová deska.

Nízká energetická spotřeba

V dnešní době, kdy ceny energií na světových trzích neustále stoupají, výrobní podniky řeší nejen produktivitu práce, ale také energetickou náročnost jednotlivých výrobních zařízení. Z těchto důvodů je vhodnější si vybrat permanentní či elektropemanentní magnetický upínač

Pólová rozteč magnetického upínače

Optimální pólová rozteč závisí na tloušťce upínaného dílce. Pro malé a tenké dílce je vhodné si vybrat upínač s co nejhustším polováním. Při upínaní malých a tenkých obrobků na upínači s volnější pólovou roztečí může dojít k přesycení obrobku siločárami. Popřípadě k vytváření magnetického pole siločárami nad obrobkem. A to znamená, že obrobek je upínán nižší silou. Obecně se dá také říci, že snahou tohoto parametru je eliminace rozptylu siločar a přesycení upínaných dílců

Mechanická stabilita upínače

Toto kritérium může být zajištěno užitím správného materiálu při konstrukci upínače. Materiály používané pro výrobu magnetických upínačů musí být houževnaté, tak aby bylo odstraněno vnitřní pnutí. Pólová deska musí být pevně připevněna k tělu upínače. Veškeré možné škvíry musí být utěsněny, aby se chladicí kapalina při obrábění nedostala do upínače. To by mohlo vést ke zkorodování magnetů uvnitř těla upínače

Rovinnost povrchu pólové desky

Přesnost povrchu pólové desky závisí na minimalizaci možných průhybů při upínaní velmi těžkých obrobků. Průhyby se dají minimalizovat maximálním podepřením ze spodní strany upínače. Rovinnost desky a samotnou přesnost obrábění může nepříznivě ovlivňovat teplota zahřívaných cívek uvnitř elektromagnetů. Dlouhodobou konstantní přesnost lze také udržovat občasným přebroušením pólové desky.

Odolnost proti korozi a vlhkosti

Závisí na maximálním utěsnění všech spár v magnetickém upínači. K utěsnění se nejčastěji používá epoxid.