Proč magnetický separátor nemagnetuje?

Dobrý den pane Zmrzlíku,

v naší firmě jsme prováděli repasi magnetického separátoru. Separátor měl poškozený válec. Po rozebrání a repasi, separátor bohužel nefunguje. Složení magnetů v separátoru je následující. Spodní vrstva 150x45x20 mm, vrchní vrstva 75x50x15 mm. Průměr válce ca 190 mm, délka válce 750 mm. Původní válec byl z tenkého nemagnetického materiálu. Nový válec je z ocelové trubky. Po vložení magnetů do ocelového válce vůbec separátor nemagnetuje. V původním válci ano. Posílám fotky magnetického válce a děkuji předem za pomoc.

Přeji hezký den.

Hašek

Magnetický válec separátoru

Dobrý den pane Hašku,

Děkuji za dotaz. Dle vašeho popisu vidím dva problémy, proč Vám magnetický separátor nefunguje.

První je nahrazení nemagnetického ochranného válce, válcem ocelovým, který je sám o sobě magnetický. To znamená, že magnetické siločáry severního a jižního pólu se uzavírají v samotném ocelovém válci. Tudíž magnetické pole vzniká uvnitř ocelového válce a nikoliv nad ním. V případě, že nahradíte ocelový válec původním tenkým válcem z nějakého nemagnetického materiálu (nerez, mosaz), tak by Vám měl magnetický separátor opět fungovat. Magnetické smyčky se budou uzavírat a vytvářet magnetické pole nad magnetickým válcem, a tudíž budou přitahovat feromagnetické částice.

Samotná tloušťka nemagnetického válce by neměla být příliš silná. Čím silnější bude tloušťka válce, tím nižší magnetickou silou budou samotné magnety uvnitř válce přitahovat feromagnetické prvky vně válce.

Druhým možným problémem je samotné uspořádání magnetů uvnitř válce. Veškeré magnety by měly být uspořádány tak, aby měly stejný magnetický tok. To znamená – jih, sever, jih atd.

Věřím, že pokud ocelový válec nahradíte nemagnetickým, tak bude magnetický separátor opět fungovat.

S pozdravem

Tomáš Zmrzlí

Magnetický válec separátoru

Autorem fotografií je pan Hašek