Břemenové magnety – úvodní informace

Nové nástroje a pomůcky pro manipulaci ocelových obrobků jsou dennodenně vyvíjeny a zdokonalovány. I u malých výrobních sérií je žádoucí manipulaci maximálně usnadnit a zefektivnit. Obrobky o hmotnosti větší než 25 kg již není dovoleno přenášet ručně.

Mezi jednoduché a účinné nástroje pro manipulaci ocelových kusů patří břemenové magnety. Teprve v posledních deseti – patnácti letech si břemenový magnet vydobyl neotřesitelnou pozici ve výrobních podnicích a hutních skladech. Navzdory tomu, že magnetické zvedání se používá již více než 70 let.

Pracovníci moderních a progresivních firem ocení racionalizaci a vyšší úroveň komfortu manipulace pomocí magnetů.

Typy břemenových magnetů

Existují základní tři typy břemenových magnetů. Do tří skupin je dělíme na základě způsobu fungování.

Permanentní břemenový magnet

Jedná se o zvedací magnet, který obsahuje permanentní magnety. Tyto trvalé magnety zajišťují zvedací sílu pro uchopení a držení feromagnetických břemen po neomezenou dobu. Zvedací magnetickou sílu lze mechanicky zapnout nebo vypnout pomocí páky.

Permanentní břemenový magnet

Sílá odtržení musí odpovídat minimáně trojnásobku nosnosti samotného magnetu. Z hlediska bezpečnosti práce musí magnet jasně ukazovat, zda je páka v poloze Zapnuto nebo Vypnuto.

Břemenové elektromagnety

Zvedací magnetická síla pro manipulaci feromagnetických břemen je vyvolána elektrickým proudem. Tyto magnety mohou být používány jen tam, kde je k dispozici elektrický proud. Pokud je elektrické napájení od zvedacího magnetu odpojeno, tak se magnetické pole ztrácí a dochází k uvolnění a pádu břemene. Z těchto důvodů musí mít elektro zvedací magnety nezávislý záložní nouzový zdroj energie, který v případě výpadku bude poskytovat další napájení po dobu nejméně 20 minut.

Zvedací elektromagnety musí automaticky mít výstražné zařízení, které upozorňuje na výpadek proudu. Výstražné zařízení musí upozorňovat na výpadek vizuálně (maják) nebo zvukově (klakson).

Odtrhovací síla musí odpovídat nejméně dvojnásobku nosnosti magnetu.

Elektromagnetické manipulační magnety disponují nejhlubším magnetickým polem. To znamená, že při manipulaci tenkých plechů může dojít ke zvednutí i kusů, které jsme primárně manipulovat nechtěli. Z těchto důvodů musí mít elektro břemenový magnet možnost snížit intezitu napájecího proudu tak, aby mohlo dojít odstranění přebývajících břemen. Po jejich odstranění se intenzita magnetického pole se vrací zpět na maximální úroveň.

Ovládání magnetu musí obsahovat indikátor, který ukazuje stupeň magnetizace (částečná či plná) břemenového magnetu.

Elektropermanentní břemenové magnety

Jedná se o zařízení obsahující permanentní magnety obklopeny cívkou. Aktivace a deaktivace magnetického pole pro zvedání a manipulaci feromagnetických obrobků vzniká pomocí elektrického impulzu. Samotný impuls vytvoří v cívce magnetické pole.

Také elektropermanentní břemenový magnet musí mít sílu odpovídající nejméně trojnásobku nosnosti magnetu. Elektropermanentní magnety musí obsahovat zabudovaný indikátor, který ukazuje zda je magnet zaplý či vyplý.