Břemenové magnety a jejich certifikace

V posledních letech je stále více oblíbená manipulace ocelových předmětů pomocí břemenových magnetů. Tak jako u veškeré manipulace je kladen maximální důraz na bezpečnost práce. Z tohoto důvodu musí být manipulační magnety odborně testovány alespoň jedenkrát ročně. Ke každému testovanému magnetu je následně vystaven certifikát

(Pokračování textu…)