Typy magnetických separátorů

V předchozím článku o magnetických separátorech jsme se věnovali jejich historii. Dále jsme se stručně zmínili, jak funguje magnetická separace v kapalinách a ve vzduchu. Základní pojítko každého magnetického separátoru je magnet. A tím veškerá podobnost končí. V rozdílných prostředích, pro nejrozmanitější materiály, se používají různé typy magnetických separátorů. O jaké se jedná? Více se můžete dočíst v našem článku.

(Pokračování textu…)

Magnetické separátory a jejich základní členění

Počátky separace nežádoucích materiálů pomocí magnetu sahají až do období těsně po druhé světové válce. V té době byl vyvinut, a začal se používat magnet pro oddělování kovových částí, při zpracování zemědělských plodin. V dnešní době je využiti magnetismu pro separaci nežádoucích částí velice různorodé.

(Pokračování textu…)