Typy magnetických separátorů

V předchozím článku o magnetických separátorech jsme se věnovali jejich historii. Dále jsme se stručně zmínili, jak funguje magnetická separace v kapalinách a ve vzduchu. Základní pojítko každého magnetického separátoru je magnet. A tím veškerá podobnost končí. V rozdílných prostředích, pro nejrozmanitější materiály, se používají různé typy magnetických separátorů. O jaké se jedná? Více se můžete dočíst v našem článku.

Deskové magnetické separátory

Používají se hlavně k separaci feromagnetických částic z nejrůznějších materiálů pohybujících se na pásu. Uvedené deskové magnety bývají velmi často umístěny v těsné blízkosti nad či pod dopravníkovými pásy. Vzhledem k tomu, že se hlavně jedná o permanentní magnety bez řízené demagnetizace, tak jejich čištění probíhá ručně.

Bubnové separátory

Jsou určeny pro separaci železných materiálů pohybující se po dopravníkovém pásu, který obepíná magnetický separátor ve tvaru bubnu. Separátor funguje následujícím způsobem. Kovový materiál na pohybujícím se pásu je přitáhnut k magnetickému bubnu a zůstává na něm tak dlouho, dokud se pás neotočí na druhou stranu a materiál se dostane mimo vliv magnetického pole magnetu. Tímto způsobem dojde k oddělení magnetického a nemagnetického materiálu.

Magnetické rošty

Používají se pro separaci velmi malých feromagnetických částí. Tyto separátory se skládají z magnetických tyčí, které mohou být umístěny například v potrubích či v násypkách strojů pro extruzi plastů. Samotné rošty bývají většinou vyrobeny s nerezové oceli a jejich jádra ze silných nedymových magnetů. Tyto separátory mohou být kruhových, obdélníkových nebo čtvercových tvarů. Záleží, na jejich konkrétním umístění. Rošty se většinou také čistí ručně.

Trubkové separátory

Jedná se o permanentní magnety oválného tvaru, které jsou umístěny v potrubních systémech. Magnety jsou instalovány v potrubí buď ve středu nebo na jejich konci, Magnety jsou uprostřed proudu tekutiny a separují z něj miniaturní kovové nečistoty. Velikost samotného magnetu závisí na samotném průměru potrubí. Tento typ magnetických separátorů nachází uplatnění v potravinářství či při výrobě cementu.

Skluzové separátory

Používají se také pro odstraňování velkých kovových nečistot z potrubních systémů. Uplatňují se tehdy, pokud kapalina v potrubním systému obsahuje velké feromagnetické částice. Pokud bychom pro jejich separaci použili standardní magnetický trubkový separátor, dojde na tomto magnetu k velké kumulaci feromagnetických nečistot a mohlo by dojít k ucpání potrubí. Z těchto důvodů jsou skluzové separátory umístěny vně potrubí. Tento separátor se skládá ze dvou permanentních magnetů, které jsou umístěny naproti sobě vně potrubí. Díky vnějšímu umístění lze tyto magnety použít i pro odseparování částic z olejnatých a lepkavých materiálů.

Závěrem

Výběr konkrétního typu magnetického separátoru závisí hlavně na prostředí, kam jej chceme instalovat a na samotné povaze materiálu, z kterého chceme odstraňovat kovové nečistoty. Pro dokonalou separaci se doporučuje umístění více separátorů za sebou. První separátor by měl být určen pro zachytávaní velkých částic, další by měly zachytávat drobné až prachové feromagnetické částice. Magnetické separátory nachází uplatnění v nejrůznějších průmyslových oborech.