Magnetické separátory a jejich základní členění

Počátky separace nežádoucích materiálů pomocí magnetu sahají až do období těsně po druhé světové válce. V té době byl vyvinut, a začal se používat magnet pro oddělování kovových částí, při zpracování zemědělských plodin. V dnešní době je využiti magnetismu pro separaci nežádoucích částí velice různorodé.

Nejčastěji se magnetické separátory používají v čistících procesech. Při těchto procesech se pomocí magnetické separace snažíme odstranit požadované nečistoty z konkrétního produktu. Popřípadě touto separací může i nový produkt vzniknout.

Pomocí magnetické separace lze také získávat určité vzájemně různorodé feromagnetické materiály. Jedná se o materiály, které se liší nejen magnetickými vlastnostmi (částice obsahují různé množství nemagnetického uhlíku), ale také se mohou lišit velikostí.separovaných částic.

Magnetické separátory dle separačního prostředí

Magnetickou separaci rozdělujeme dle separačního prostředí na dvě skupiny. První skupinou jsou magnetické separátory určené pro kapaliny. Z těchto kapalin odstraňují kovové částečky, druhou skupinu tvoří separátory určené pro práci na vzduchu.

Separace v kapalinách

Částice magnetických materiálů v tekutých suspenzích se separují pomocí magnetu. Pro bližší představu, suspenze může být např. voda a písek či voda a křída (jedná se o nemagnetickou suspenzi) a dohromady tvoří heterogenní směs. Suspenze se pomocí různých čerpadel přečerpává přes magnet, kde se zachycují feromagnetické materiály. Pro lepší výsledek oddělení magnetických částic z tekutiny se uvedeny proces přečerpávání opakuje několikanásobně.

Při násobném přečerpávání může dojít k ucpání magnetického separátoru, kde se musí shluky magnetických částic odstranit, tak aby separátor opět mohl plnit svou funkci.

Separace na vzduchu

Většinou se jedná o separaci větších kovových částí z různých netekutých směsí. Uvedené magnetické separátory se používají například při recyklaci plastů, při výrobě papíru či při zpracování zemědělských plodin. Suroviny jsou dodávány k magnetu pomocí speciálních dopravních pásů. A magnet následně zachytává magnetické částice z těchto surovin.