Magnetické mýdlo

Až do nedávna si většina z nás nedovedla představit, že by mýdlo mohlo mít magnetické vlastnosti. Tento objev učinili vědci na Bristolské univerzitě ve Velké Británii. Podařilo se jim vyvinout mýdlo, které je složeno ze solí bohatých na železo rozpuštěných ve vodě.

Pokud se mýdlo umístí do roztoku, tak reaguje na magnetické pole. Magnetické vlastnosti mýdla byly prokázány tak, že na neutronech byly malé shluky železa, které se ve vodě nehýbaly. Tyto vlastnosti u mýdla eliminují obavy při jeho použití při čištění olejových skvrn a v budoucnu pravděpodobně budou důvodem ke změně složení průmyslových čisticích prostředků.

Vědci dlouho prováděli pokusy, jejíchž cílem bylo zvýšení rozpustitelnosti olejů ve vodě. Výsledkem jejich dlouhodobého snažení je první magnetické mýdlo.

Mýdlo bristolští vědci vytvořili rozpuštěním železa v různých inertních materiálech, které jsou velmi často tvořeny z chloridových iontů a bromidů. Podobným příkladem může být chloridová ústní voda nebo jakákoliv aviváž. Přidáním železa vznikají uvnitř mýdla kovové středy.

Samotné ověření magnetických vlastností mýdla proběhlo pomocí magnetu, který byl umístěn pod řidším organickým roztokem. Vzniklé magnetické pole překonalo gravitaci a způsobilo, že mýdlo bohaté na železo se vzneslo nad organickou složku.

Magnetické vlastnosti mýdla by v budoucnu měli pomoci odstraňovat látky z kapalin. Tento poznatek by se měl využívat v ekologii. Například při čištění životního prostředí od oleje.

Zdroj