Jak převádět intenzitu magnetického pole v ampérech na metr (A/M) na tesly (T)?

Dobrý den,

designer navrhl díl z martenzitické oceli a udal, že má mít max. 318 A/m. Výrobce, který pro nás díly vyrábí, to přeměřuje Gaussmetrem, že 1G = 1 oersted = 79,6 A/M, takže vyrábí do 4G. Jenže nevíme, jestli může brát tento přepočet, kde nebere v úvahu permeabilitu oceli atd. Nám koupili teslametr. Nenašli jsme přímý převod z A/M na tesly. Kolik 318 A/m je v T nebo mT?

Děkujeme za pomoc.

KM

Dobrý den,

Děkuji za dotaz a zároveň se omlouvám za pozdní odpověď. Ampér na metr je základní jednotkou intenzity magnetického pole a jednotkou Si. Zároveň ampér na metr je roven 0,013 oersted.(Oe)

1 ampér na metr = 0,013 oersted

B=μ*H, B…..magnetická indukce (jednotka je T)

H……magnetická intenzita

μ……absolutní permeabilita

dále μ=μ(nula)*μ(relativní)

Takže opravdu přepočet jednotky T na jednotku A/m souvisí přes permeabilitu daného materiálu, což je tabulková záležitost, To znamená, že permeabilitu dané oceli nalezneme v tabulkách. μ(nula) je permeabilita vakua a μ(relativní) udávají veškeré tabulky.

Dále platí, že 1G(gauss)=10-4 T=0.0001T(tesla)

Formálně lze říci, jednotka gauss je stejná jako jednotka oersted, tj 1G=1Oe Gaussmetr měří magnetickou indukci B pole v jednotkách G nebo primo v T. Popřípadě G převedeme na T. Pokud budeme chtít vědět, kolik činí magnetická intenzita Hv jednotkách A/m, pak platí: H=B/μ.

Uvedená otázka byla konzultována s Mgr. Miroslavem Kovaříkem – učitelem Fyziky, kterému děkuji za pomoc.