Jak vypočítat magnetickou indukci u neodymových magnetů?

Dobrý den,

měl bych zapeklitý dotaz, ják výpočitat magnetickou indukci v gaussech u neodymového magnetu. Síla odtrhu je 580 Newtonů.

Hynek

Dobrý den pane Hynku.

Váš dotaz je bohužel neúplný. Chybí nám ještě údaj o velikosti styčné plochy, kterou se magnet přichytne například k ocelové desce. Ta by měla být dostatečně silná. Ideální tloušťka je 10mm. Obecně se dá říci, že čím větší je tloušťka desky, tím je i magnetické pole je silnější. Tloušťka desky 10 mm je dostatečná.

Jinak platí následující vztah, ale poměrně směrodatný:

F= (1/ 2 ⋅ B ^2 ⋅S)/μ ,

kde F je přídržná nebo-li odtrhová síla neodymového magnetu.

B je hodnota magneticke indukce na povrchu magnetu (Br)

μ je relativní permeabilita vzduchu (1,26.10-6 H.m-1)

S je stycna plocha magnetu

Po vyjádření B a dosazení konkrétních číselných hodnot takto vypočteme magnetickou indukci v gaussech.

Snad Vám to takto stačí.

S pozdravem

Tomáš Zmrzlík

PS: Odpověď na uvedený dotaz jsem konzultoval z Mgr. Miroslavem Kovaříkem