Je lepší magnetický upínač pro frézování s příčným nebo naopak se čtvercovým polováním?

Na letošním MSV jsem obešel stánky několika výrobců magnetických upínačů. Pobral jsem si katalogy, které teď studuji. Některé firmy nabízí upínače s příčným polováním, jiné naopak se čtvercovým. Nemohu se rozhodnout, který typ magnetického upínače by měl být pro frézování lepší. Můžete mi prosím poradit.

Děkuji moc

Pavel Mašek

Dobrý den pane Mašku,

děkuji za důvěru a zaslání otázky. Škoda, že jste neuvedl, jak velké obrobky budete chtít upínat – zda větších či naopak menších rozměrů. Další důležitá informace, která mi chybí je, požadovaná velikost magnetického upínače. Předpokládám, že budete chtít pořizovat upínač s větší plochou než 600 x 300 mm. Tento rozměr je hraniční pro magnetické upínače permanentního typu. Pokud je mi známo, tak v permanentním provedení upínače se čtvercovým polováním žádná firma nevyrábí.

Z tohoto důvodu předpokládám, že ve vašem případě se bude jednat o magnetickou desku větších rozměrů v elektro permanentním provedení. A teď zpátky k vaší otázce. Bohužel na ni není jednoznačná odpověď. Pro frézování menších a tenčích dílců jsou vhodnější magnetické upínače se šachovnicovým polováním. Obrobek se umístí tak, aby rovnoměrně překryl všechny čtyři póly. Pokud bychom tento malý a tenký obrobek umístili na upínač s příčným polováním, kde by obrobek překryl jen dva magnetické póly, tak při obrábění by pravděpodobně došlo k posunu upínaného obrobku.

Ve směru obrábění totiž působí tzv. smyková síla. V tomto směru se upínací síla magnetu rovná cca 20% celkové upínací síly upínače. Proto doporučuji obrobky na obou typech magnetických desek založit „pásovinou“ k dorazům upínače.

Pro velké a masivní obrobky doporučuji magnetické upínače s příčným a nehustým polováním. Tyto upínače tvoří vysoké magnetické pole, díky kterému je celý obrobek fixován velkou silou. Navíc kus není upnut jen pod jeho samotnou plochou. Další magnetické smyčky se uzavírají do obrobku z aktivních pólů již od okrajů upínače. U šachovnicových systémů k tomuto dochází pouze u zbytku plochy aktivních polů na kterých leží obrobek. Zbývající póly jsou neaktivní. Jejich magnetické smyčky se nikde neuzavírají – jsou přerušeny nemagnetickým epoxidem.