Má permanentní břemenový magnet vliv na osoby s kardiostimulátorem?

Dobrý den,

prosím o informaci, zda má pernamentní břemenový magnet nějaký vliv na osoby, které mají ve svém těle kardiostimulátor.

Předem děkuji za Vaši odpověď a přeji hezký den

Labaj

Dobrý den pane Labaji, Děkuji za Váš dotaz. Uvedená informace by měla být uvedena v návodu k obsluze břemenového magnetu. Ovšem obecně lze říci, že by permanentní břemenový magnet neměl zásadně ovlivňovat osobu s kardiostimulátorem v těle.

Každý břemenový magnet dle normy ČSN EN 13155 musí mít jasně označenou polohu přepínací páky pro ZAPNUTO (ON) a VYPNUTO (OFF). V případě, že je břemenový magnet neaktivní (přepínací páka je otočena na straně OFF), tak siločáry vycházející z vnitřních neodymových magnetů a které tvoří magnetické pole, se uzavírají pouze uvnitř manipulačního magnetu. To znamená, že magnetické siločáry nevystupují vně břemenového magnetu.

Permanentní břemenový magnet lze aktivovat (otočení páky do polohy ON) pouze na nějakém feromagnetickém materiálu. V tomto případě z břemenového magnetu začnou vycházet siločáry a magnetické pole se vytvoří vzájemným spojením těchto čar ve feromagnetickém materiálu. Příkladem feromagnetického materiálu může být ocelové břemeno, které je potřeba manipulovat. Pokud břemenový magnet není umístěn na žádném feromagnetickém materiálu, tak páku do polohy ON nelze otočit, popřípadě velmi těžce. Z těchto informací vyplývá, že by k ovlivnění nemělo dojít.

Zcela jistě by ovšem osoby s kartiostimulátorem neměly pracovat v blízkosti šrotových elektromagnetů. Šrotový magnet po zapnutí pod sebou vytvoří velké magnetické pole a veškeré feromagnetické materiály ve svém dosahu přitahuje. V tomto případě by ovlivňoval i osobu s posilovačem srdce.

Tomáš Zmrzlík